Programma CSEN per Shodan

Programma dello CSEN per lo SHODAN di Karate Wado Ryu

Khion

Juntsuki Notsukomi
Gjakutsuki Notsukomi
Kette Juntsuki
Kette Gyakutsuki
Kette Juntsuki Notsukomi
Kette Gyakutsuki Notsukomi
Tobikomitsuki
Nagashitsuki
Maegeri
Ura mawashi geri
Mawashigeri
Sokutogeri
Ushirogeri

Renraku Waza

* Maegeri- Nagashitsuki- Gyakutsuki
* Kizamitsuki- Zenshin Jodantsuki- Gyakutsuki- Surikomi Maegeri
*Zenshin Haito uchi- Uraken Uchi- Ushirogeri

KUMITE

Sanbon Kumite

Tutti e 11:
4 jodan uke
1 uchi uke
1 soto uje
5 maegeri

Ohio Kumite

I primi quattro
(Ippon me, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme)

Khion Kumite

I primi quattro
(Ippon me, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme)

Jiyu Kumite

Kumite libero (tecnica)

KATA

Tutti e cinque i Pinan
Kushanku